Начини на дарение

Можете да дарите директно по дарителската сметка на СНЦ Ансамбъл Загорче, както и да ползвате платформите за разплащане на PayPal и ePay.
За основание на плащането напишете името на каузата, за която желаете да дарите.

Юридическа информация Ансамбъл Загорче

Ансамбъл „Загорче" е сдружение с нестопанска цел, с общественополезна дейност, регистрирано по надлежния ред в Старозагорски окръжен съд - рег.5, том 3, стр. 26, парт. 13, по ф.д. 2563/1997 г., с Решение № 5 от 21.01.1998 год., изменено и допълнено с Решение № 159/ 22.08.2013 год. на Старозагорския окръжен съд, и в Министерство на правосъдието с per. № 05-00-1049/23.06.2013 год.; Удостоверение № 002 / 27.09.2013 год.

Още от началото на дейността си, сдружението преследва целите, залегнали в Устава си, а именно: създаване и публично представяне произведения на изкуството върху основата на българските национални традиционни изкуства, тяхното изучаване и осъвременяване, съхраняване и разпространение.